driftshemmelighet

Driftshemmelighet, fellesbetegnelse for bedriftshemmeligheter og forretningshemmeligheter, dvs. bedrifters eller forretningers hemmeligholdte tekniske eller merkantile viten, f.eks. om spesielle fremstillingsprosesser, oppskrifter, avsetnings- og innkjøpsforhold, utvinningsmuligheter for råstoffer, lanseringsplaner.

Bedriftshemmeligheter kan være oppfinnelser som innehaveren kunne oppnå patent på (se patent). Når oppfinnelsen i slike tilfeller i stedet bevares som hemmelighet, kan det f.eks. skyldes at man på denne måten håper å kunne være alene om den i lengre tid enn et patents varighet (normalt 20 år). Ofte er imidlertid den hemmeligholdte tekniske viten ikke patenterbar, og for merkantil viten kan det aldri oppnås patentbeskyttelse.

Strl. § 294 (straffeloven) rammer den som er eller i de to siste år har vært ansatt eller medeier i en bedrift, eller har vært konsulent for bedriften o.l., dersom han enten selv gjør bruk av bedriftens driftshemmelighet eller røper den «i hensikt å sette en annen i stand til å gjøre bruk av den», eller ved forledelse eller tilskyndelse medvirker til slikt. Strl. § 405a rammer «den som på urimelig måte skaffer seg eller søker å skaffe seg kunnskap om eller rådighet over en bedriftshemmelighet». Bedriftsspionasje er altså straffbar selv om den mislykkes.

Lov om kontroll med markedsføring av 16. juni 1972 (markedsføringsloven) § 7 forbyr rettsstridig utnyttelse i næringsvirksomhet av en driftshemmelighet som man har fått kjennskap til eller rådighet over «i anledning av et tjeneste-, tillitsvervs- eller forretningsforhold» eller som følge av noens brudd på taushetsplikt eller annen rettsstridig handling.

Vitner i rettssaker kan nekte å svare på et spørsmål dersom svaret ville røpe en driftshemmelighet. Retten kan beslutte at spørsmålet skal besvares, eventuelt for lukkede dører og under pålegg om taushetsplikt.

Offentlige tjenestemenn som i tjenestens medfør får adgang til bedriftslokaler el.l., har taushetsplikt m.h.t. driftshemmeligheter som de måtte få kjennskap til.

Jf. know-how.

Videre lesning

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg