Driftshemmelighet, fellesbetegnelse for bedriftshemmeligheter og forretningshemmeligheter, dvs. bedrifters eller forretningers hemmeligholdte tekniske eller merkantile viten, f.eks. om spesielle fremstillingsprosesser, oppskrifter, avsetnings- og innkjøpsforhold, utvinningsmuligheter for råstoffer, lanseringsplaner.

Bedriftshemmeligheter kan være oppfinnelser som innehaveren kunne oppnå patent på (se patent). Når oppfinnelsen i slike tilfeller i stedet bevares som hemmelighet, kan det f.eks. skyldes at man på denne måten håper å kunne være alene om den i lengre tid enn et patents varighet (normalt 20 år). Ofte er imidlertid den hemmeligholdte tekniske viten ikke patenterbar, og for merkantil viten kan det aldri oppnås patentbeskyttelse.

Strl. § 294 (straffeloven) rammer den som er eller i de to siste år har vært ansatt eller medeier i en bedrift, eller har vært konsulent for bedriften o.l., dersom han enten selv gjør bruk av bedriftens driftshemmelighet eller røper den «i hensikt å sette en annen i stand til å gjøre bruk av den», eller ved forledelse eller tilskyndelse medvirker til slikt. Strl. § 405a rammer «den som på urimelig måte skaffer seg eller søker å skaffe seg kunnskap om eller rådighet over en bedriftshemmelighet». Bedriftsspionasje er altså straffbar selv om den mislykkes.

Lov om kontroll med markedsføring av 16. juni 1972 (markedsføringsloven) § 7 forbyr rettsstridig utnyttelse i næringsvirksomhet av en driftshemmelighet som man har fått kjennskap til eller rådighet over «i anledning av et tjeneste-, tillitsvervs- eller forretningsforhold» eller som følge av noens brudd på taushetsplikt eller annen rettsstridig handling.

Vitner i rettssaker kan nekte å svare på et spørsmål dersom svaret ville røpe en driftshemmelighet. Retten kan beslutte at spørsmålet skal besvares, eventuelt for lukkede dører og under pålegg om taushetsplikt.

Offentlige tjenestemenn som i tjenestens medfør får adgang til bedriftslokaler el.l., har taushetsplikt m.h.t. driftshemmeligheter som de måtte få kjennskap til.

Jf. know-how.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.