Piratkopiering, kopiering av åndsverk (litteratur, dataprogrammer, musikkverk m.m.) eller lyd- eller videoopptak, uten tillatelse fra rettighetshaverne. Se opphavsrett og dataprogram.