WIPO-konvensjonene av 1996, tilleggskonvensjoner til Bernkonvensjonen og Romakonvensjonen.