Panterett

Panterett er en særrett til å søke dekning for et krav (pantekravet) i ett eller flere bestemte formuesgoder (pantet). Regler i panteloven av 8. februar 1980. Pantekravet må være et pengekrav, typisk et krav på tilbakebetaling av et lån, men også fremtidige og/eller varierende forpliktelser kan sikres ved pant, for eksempel et kausjonsansvar eller ansvaret for en kassakredittgjeld. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Panterett

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt