Panterett er en sikkerhet en kreditor får, som skal sikre at han får dekning for sitt krav. Panterett er i panteloven definert som en særrett til å søke dekning for et krav (pantekravet) i ett eller flere bestemte formuesgoder (pantet). Enkelt sagt innebærer dette at den som låner ut penger, kan få sikkerhet i en fast eiendom, en ting eller en rettighet, som tjener som sikkerhet for oppfyllelsen av lånet. Hele artikkelen