Panterett

Panterett, en særrett til å søke dekning for et krav (pantekravet) i ett eller flere bestemte formuesgoder (pantet). Regler i panteloven av 8. feb. 1980. Pantekravet må være et pengekrav, typisk et krav på tilbakebetaling av et lån, men også fremtidige og/eller varierende forpliktelser kan sikres ved pant, f.eks. et kausjonsansvar eller ansvaret for en kassakredittgjeld.Pantet kan i prinsippet være et formuesgode av en hvilken som helst art, forutsatt at det har økonomisk verdi og rettsgyldig kan avhendes. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Panterett

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 38 artikler: