Brukelig pant, pant som blir tatt til brukelighet. Hvis en gjeld som er pantsikret blir misligholdt, kan panthaveren i visse tilfeller søke dekning ved å kreve å få overtatt bruken av pantet. Se tvangsbruk.