Salgspant er en sikkerhet i en ting som blir solgt, til sikring av denne tingens kjøpesum. En som selger en vare på kreditt, kan betinge seg salgspant i varen. Det betyr at hvis kjøperen ikke betaler kjøpesummen som avtalt, kan selgeren i medhold av sitt salgspant i varen enten kreve varen tilbake, eller kreve varen tvangssolgt og få kravet ditt dekket av utbyttet fra tvangssalget.

Frem til panteloven av 1980 ble salgspant omtalt som eiendomsforbehold. Den som solgte en vare på kreditt, forbeholdt seg eiendomsretten til varen frem til betaling av kjøpesummen. Som en konsekvens av den rettsrealistiske tilnærmingen i norsk rett på 1900-tallet fikk det tradisjonelle eiendomsforbeholdet fra 1980 navnet salgspant for å markere at det egentlig dreier seg om en sikkerhet i den solgte varen – ikke en egentlig eiendomsrett. I store deler av Europa og resten av verden brukes fortsatt betegnelsen eiendomsforbehold. Et unntak gjelder i USA, som gjennom sin Uniform Commerial Code artikkel 9 har samme rettsrealistiske tilnærming som Norge, og der selgers sikkerhet i en solgt vare betegnes som en panterett.

Reglene om salgspant finnes i panteloven §§ 3–14 flg.

Salgspant kan betinges av selgeren av en løsøregjenstand til sikkerhet for kjøpesummen med renter og omkostninger. Dessuten kan en tredjemann som yter kjøperen et lån til å betale kjøpesummen med, få salgspant i det solgte til sikkerhet for lånet, dersom dette blir utbetalt direkte til selgeren. I praksis er det som regel det siste som skjer: En finansinstitusjon yter lånet til kjøperen, det er sjelden selger selv som gir kreditt. Et praktisk eksempel er kjøp av biler: Kjøper og låntaker finner en bil hen ønsker, inngår avtale om kjøp med en forhandler, kjøperens bank sørger for finansieringen av kjøpet og utbetaler kjøpesummen til selger, mot at det etableres salgspant i bilen.

Salgspantet må avtales før salgsgjenstanden blir levert til kjøperen. Ved forbrukerkjøp må skriftlig avtale til, ved andre kjøp er det tilstrekkelig at avtalen bekreftes skriftlig uten ugrunnet opphold etter leveringen. Salgspant kan ikke betinges i ting som kjøperen har rett til å selge videre før de er betalt.

Salgspantet faller bort når den solgte gjenstand blir sammenføyd med en hovedgjenstand slik at en utskillelse ville medføre uforholdsmessige omkostninger eller urimelig verditap, og når salgsgjenstanden blir bearbeidet eller påkostet slik at det inntrer en ikke uvesentlig forandring av dens karakter eller verdi.

Rettsvern

Salgspantet har som hovedregel rettsvern overfor kjøperens kreditorer uten krav til registrering. Overfor en tredjemann som kjøperen pantsetter eller selger gjenstanden til, og som får den overlevert i god tro, det vil si uten at han vet om eller bør vite om salgspantet, faller dette bort etter reglene i godtroervervloven. Et unntak gjelder for motorvogner som er registrert etter reglene i vegtrafikkloven: Salgspant i motorvogner får rettsvern ved at det blir registrert i Løsøreregisteret; registreringen utelukker også rettstap etter godtroervervloven. En som kjøper en motorvogn må derfor sjekke Løsøreregisteret om hen vil være sikker på å få overta den uten heftelser.

Realisering av pantet

Hvis kjøperen i et forbrukerkjøp misligholder sine forpliktelser, skjer panterealisasjonen ved at selgeren tar salgsgjenstanden tilbake etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 9. Ved andre kjøp kan salgspanthaveren isteden kreve gjenstanden tvangssolgt for kjøperens regning etter reglene i tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 8.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg