Opptrinnsrett, den rett en dårligere prioritert rettighetshaver i en eiendom, f.eks. en panthaver, har til å rykke opp i den plass i prioritetsrekken som blir ledig når en foranstående heftelse reduseres eller faller bort.