Nøkkelpant, alminnelig betegnelse på varer som er pantsatt ved at de er plassert i et avlåst rom med nøklene overlatt til panthaveren, som regel en bank. Se håndpant.