Skadesløsbrev, pantebrev som angir et maksimum for den pantesikrede sum, men ikke det aktuelle gjeldsbeløp. Benyttes ved sikring av fremtidige eller varierende forpliktelser.