sjøpant

Artikkelstart

Sjøpant, en legal panterett i skip eller i last, det vil si en panterett som, når lovens vilkår er til stede, oppstår uten videre, uten avtale, og som har rettsvern uten registrering. Regler om sjøpant finnes i sjøloven av 24. juni 1994 kap. 3, og bygger på en Brusselkonvensjon av 1967.

Sjøpanterett i skip

De fordringer som gir sjøpanterett i skip er regnet opp i § 51:

  1. krav på hyre og annen godtgjørelse til skipsfører og mannskap
  2. krav på havneavgifter, losavgifter og lignende.
  3. krav på erstatning for personskade
  4. krav på erstatning for tingskade voldt utenfor kontraktsforhold, og
  5. krav på bergelønn, erstatning for vrakfjerning og bidrag til felleshavari.

For krav som nevnt under punkt 3 og 4 er det en betingelse at skaden er oppstått i direkte forbindelse med driften av skipet.

Prioritet

Sjøpanterettighetene har prioritet foran alle andre heftelser i skipet. Innbyrdes har de prioritet i den nummerrekkefølge som er angitt ovenfor; panterettigheter som går inn under samme nummer, har innbyrdes like rett. Sjøpanterett for krav på bergelønn og andre krav nevnt under 5) står imidlertid i en særstilling: den går foran sjøpanterettigheter som er oppstått tidligere. Av flere sjøpant for bergelønn m.m. går de yngre foran de eldre; det er alltid den siste berging som er viktigst.

Hvis skipet skifter eier på annen måte enn ved tvangsauksjon, vedblir sjøpanteretten å hefte på det selv om erververen ikke har kjennskap til sjøpantet. Sjøpanteretten faller bort som foreldet når det er gått ett år fra den dag da vedkommende fordring oppstod, med mindre skipet blir arrestert innen fristens utløp og arresten leder til tvangsauksjon.

Sjøpanterett i last

Sjøpanterett i last tilkommer etter § 61 blant annet fordring på bergelønn og felleshavaribidrag og fordring på frakt og andre krav som bortfrakteren (rederen) ifølge fraktavtalen har på mottageren av lasten. Sjøpanteretten faller bort når lasten blir utlevert.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg