Eiendomsforbehold, bestemmelse om at selger skal beholde eiendomsretten til en gjenstand inntil kjøper har betalt kjøpesummen. Hvis selger ikke har forbeholdt seg eiendomsretten til den, kan han ikke kreve tingen tilbake hvis kjøperen ikke betaler. Slikt forbehold ansees som en avtale om salgspant.