Pantegjeld, gjeld som er sikret ved panterett i skyldnerens eiendom.