Depotobligasjon, dss. akkommodasjonsobligasjon eller gjort obligasjon, se pantebrev.