Realkreditt, lån mot pant (i fast eiendom, løsøre, verdipapirer m.m., se panterett). Lån uten pantesikkerhet omtales gjerne som personalkreditt. Forskjellen mellom de to kredittformer kommer klart frem når låntakeren går konkurs: Realkreditorene kan da ta dekning av pantene så langt disse rekker, mens personalkreditorene må nøye seg med konkursdividende.