pantobligasjon

En pantobligasjon er et gjeldsbrev som gir uttrykk for at gjelden er sikret ved pant, for eksempel i fast eiendom eller skip. En pantobligasjon er én av fire typer omsetningsgjeldsbrev.

Pantobligasjonene er regulert i gjeldsbrevloven § 11 annet ledd nr. 3.

Det følger av bestemmelsen at et gjeldsbrev er et omsetningsgjeldsbrev hvis det gir pantesikkerhet i fast eiendom, skip eller annen innretning innført i skipsregisteret, eller luftfartøy som er innført i luftfartsregisteret. Dette gjelder likevel ikke dersom det i dokumentet er tilføyd «ikke til ordre» (det vil si ikke omsettelig) eller et annet tilsvarende forbehold.

En pantobligasjon inneholder to typer erklæringer i samme dokument:

  1. En skylderkjennelse fra debitor (vanligvis til en navngitt kreditor)
  2. En erklæring fra debitor om at han pantsetter et nærmere angitt formuesgode til sikkerhet for gjeldsforpliktelsen

Etter vedtagelsen av finansavtaleloven § 55 annet ledd, har pantobligasjonene mistet mye av sin praktiske betydning. Tidligere var det vanlig ved opptak av boliglån at forbrukeren skrev under på en pantobligasjon til fordel for banken. Ved vedtagelsen av finansavtaleloven § 55 annet ledd er dette nå forbudt. I stedet skriver en forbruker i dag under på en kombinasjon av et enkelt gjeldsbrev og en pantsettelseserklæring. Utenfor forbrukerforholdene er det imidlertid fremdeles tillatt å bruke pantobligasjoner.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg