Kontraktspant, avtalepant, panterett stiftet ved avtale, i motsetning til utleggspant (dvs. panterett stiftet av offentlig myndighet) og lovbestemt panterett eller legalpant (dvs. panterett som oppstår direkte i kraft av loven). Kontraktspant er regulert i panteloven av 1980, kap. 2–4. Realkreditten er basert på kontraktspant, som klart er den viktigste gruppe av panterettigheter. Kontraktspantet kan være et underpant eller et håndpant.