tilbehørspant

Tilbehørspant, pant i driftstilbehør. En næringsdrivende kan underpantsette driftstilbehør som brukes i eller er bestemt for hans næringsvirksomhet. Panteretten får rettsvern ved å tinglyses på pantsetterens (eierens) navn i Løsøreregisteret i Brønnøysund. Se panteloven av 1980, § 3–4 flg., endret ved lov nr. 28/2001.

Driftstilbehøret omfatter først og fremst maskiner, redskaper, innbo og annet utstyr som brukes i næringsvirksomheten; i tillegg kommer visse rettigheter av betydning for virksomheten, derunder rett til varemerke, patent og mønster. Panteretten gjelder driftstilbehøret slik det er til enhver tid. Eieren kan skifte ut eller avhende tilbehør så langt dette er i samsvar med forsvarlig drift og ikke vesentlig forringer panthaverens sikkerhet; ved en slik avhendelse faller panteretten bort. Nye maskiner m.m. som blir anskaffet, går uten videre inn under panteretten, dog så at panthaveren må respektere mulig salgspant på maskinene.

For pant i motorvogner og anleggsmaskiner, i driftstilbehør til landbruksnæring og fiskeredskaper gjelder særlige regler, pantelovens §§ 3–8 til 3–10. Også slik panterett får rettsvern ved tinglysning i Løsøreregisteret.

Videre lesning

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg