Namsutlegg, panterett i skyldnerens eiendeler etablert av namsmyndighetene ved en utleggsforretning som ledd i den ordinære tvangsfullbyrdelse av pengekrav. Se utleggspant.