Panteheftelse, panterett i en eiendom, f.eks. som sikkerhet for et lån.