Sikkerhetsrett, en rett som gir en fordringshaver adgang til å søke dekning i tillegg til den som skyldnerens personlige betalingsplikt innebærer. Dekningsadgangen kan være knyttet til bestemte formuesgoder; det foreligger da en reell sikkerhetsrett. Hovedtypen er her panteretten, andre typer er eiendomsforbehold og tilbakeholdsrett. Dekningen kan også bli sikret ved at tredjemann påtar seg personlig betalingsansvar for skyldnerens forpliktelser, jfr. kausjon.