Geodetisk datum er en matematisk modell for jordens form, og er utgangspunktet for geografiske koordinater. Geodetiske datum gjør oss i stand til å etablere referansesystemer for jordmodeller formet både som en sfæroide eller en ellipsoide og for et flatt kart (se figur). I dag brukes også begrepet referansesystem i stedet for datum.Geodatisk datum danner grunnlaget for koordinatsystemer og høydeangivelser på kart og dermed også alle målinger som gjøres basert på kart.Gjennom et valgt datum knyttes forbindelsen mellom koordinatsystemet og den reelle verden. Hele artikkelen