Datum og kartprojeksjon

Geodetisk datum er en matematisk modell for jordens form, og er utgangspunktet for geografiske koordinater. Geodetiske datum gjør oss i stand til å etablere referansesystemer for jordmodeller formet både som en sfæroide eller en ellipsoide og for et flatt kart (se figur). I dag brukes også begrepet referansesystem i stedet for datum. Geodatisk datum danner grunnlaget for koordinatsystemer og høydeangivelser på kart og dermed også alle målinger som gjøres basert på kart. Hele artikkelen