høyde over havet

Galdhøpiggen
.

Artikkelstart

Høyde over havet er en betegnelse som brukes for å angi hvor høyt noe ligger over havets middelvannstand. Høyden angis som regel i meter over havet.

Faktaboks

Også kjent som

hoh.

Utgangspunktet for å fastsette hvor mange meter over havet en fjelltopp eller innsjø ligger, er en definert middelvannstand, det vil si et snitt av vannstanden over mange år.

Metoder for høydemåling

Høyde over havet kan måles på flere ulike måter. Noen av de mest vanlige er:

Historisk høydemåling

Fundamentalpunktet for Normal Null 1954 (NN1954) på Tregde ved Mandal
.

Det har blitt utført høydemålinger i Norge mer eller mindre systematisk siden slutten av 1700-tallet. Fra 1826 brukte man kvikksølvbarometer, og med utgangspunkt i lufttrykket regnet man seg fram til høyden. Det var kjent at lufttrykket avtok med høyden over havet, tilsvarende én millibar for hver 25 fot man steg vertikalt.

Metodene og utstyret ble bedre utover på 1800-tallet, men det var likevel ofte store feil og avvik, blant annet fordi det ikke var et fast høydegrunnlag. Ved kysten, der målingene kunne ta utgangspunkt i havnivået, ble resultatene bra. Inne i landet kunne feilen bli betydelig. Galdhøpiggen ble for eksempel målt til 2560 meter over havet (8161 fot) i 1879, mens den reelle høyden er 2469 meter.

Man fikk først mer nøyaktige målinger etter 1886 da NGO (Norges geografiske oppmåling) nå Statens kartverk tok i bruk nivellering. Det vil si at man fastsetter høydeforskjeller ved hjelp av en horisontal siktelinje. Metoden er svært nøyaktig, og blir fortsatt brukt når det er strenge krav til presisjon. Nivellement ble benyttet mellom vannstandsmåleren i Oslo og et fastmerke, markert med en steinstøtte, ved bygningen til NGO i St. Olavsgate 32 i Oslo. Dette fastmerket var fra 1890 Norges første høydereferanse.

NN1954 og NNN1957

Høyden på steinstøtta i hagen til Norges geografiske oppmåling var basert på middelvannstanden i Oslofjorden.

På grunn av landheving som ble estimert til å være fire millimeter per år i Oslo, besluttet NGO i 1954 å innføre en ny nasjonal høydereferanse; Normal Null 1954 (NN1954). Dette ble etablert på Tregde ved Mandal. Ved Tregde var landhevingen minimal og det var dessuten ikke tidevann her.

Da det ikke var sammenheng mellom høydene målt nord for Tysfjord og sør for Fauske, ble det i 1957 også et høydesystem for Nord-Norge som ble kalt Nord-Norsk Null 1957 (NNN1957). I 1974 ble forbindelsen mellom målinger i sør og målinger i nord etablert ved nye målinger med nivellement. Beregningene viste et avvik på kun 28 millimeter mellom NN1954 og NNN1957.

I 1996 ble de to høydesystemene slått sammen med navnet NN1954.

NN2000

I perioden 2011–2018 ble det gradvis innført et nytt høydesystem i Norge, NN2000. Denne erstattet NN1954.

Nullnivå i NN2000 er representert med en referanseflate (geoide) som harmonerer med middelvann ved referanseåret. Dette er realisert med fundamentalpunktet Normaal Amsterdams Peil (NAP), som også benyttes for det europeiske vertikale datumet EVRF2000.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg