Gnomonisk projeksjon, perspektivisk avbildning av punkter på jordoverflaten på et plan. Ved gnomonisk projeksjon ligger perspektivsenteret (projeksjonssenteret) i Jordens sentrum.