Passpunkt, et punkt med kjente koordinater som kan identifiseres på fotogrammer opptatt for oppmålingsformål. Passpunkt brukes ved absolutt orientering av en fotogrammetrisk stereomodell, dvs. målestokkbestemmelse, horisontering og innpassing av modellen i et romlig koordinatsystem, og består av grunnlagspunkt, detaljpunkt innmålt fra grunnlagspunkt eller punkt som er bestemt fotogrammetrisk.