Geomatikk

Geomatikk, samlebetegnelse for virksomhet knyttet til innsamling, bearbeiding, analyse, lagring, distribusjon, presentasjon og anvendelse av romlig stedfestet informasjon. Uttrykket geomatikk har i økende grad etter overgangen til det 21. århundre erstattet tidligere uttrykk som «kart og oppmåling» og «karttekniske fag».I løpet av den siste delen av 1900-tallet har det tradisjonelle kart og oppmålingsfaget gjennomgått en rivende utvikling. Hele artikkelen