Geomatikk kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi, og tar for seg hele spennet fra innsamling, anvendelse og visualisering av geografiske data. Termen geomatikk ble introdusert i Frankrike i 1969 av Bernard Dubuisson. Han var fotogrammetrist og brukte begrepet i en noe snever betydning som data-assistert fotogrammetri. Begrepet fikk imidlertid ikke rotfeste andre steder før 12 år senere da Michael Paradis brukte begrepet i et åpningsforedrag i forbindelse med 100-årsjubileet til det kanadiske instituttet for oppmåling i 1981. Hele artikkelen