Homalografisk projeksjon, kartprojeksjon med rettlinjede breddesirkler og elliptiske meridianer.