Geografisk bredde uttrykker et steds avstand fra ekvator (0°) i retning Jordens geografiske poler (90°), målt langs en lengdegrad (meridian), dvs. vinkelen mellom et steds loddlinje og ekvatorplanet, uttrykt i grader. Bredden er nordlig (n.br.) eller sørlig (s.br.).