Helmert-transformasjon, lineær konform transformasjon som ivaretar både translasjon av et koordinatsystems oriogo, rotasjon av koordinatsystemets akser, og en målestokksendring som er lik langs alle aksene. Alle vinkelstørrelser forblir uendret ved denne transformasjonen.