Sylinderprojeksjon, kartprojeksjon hvor jordoverflaten (en globusoverflate) eller deler av den tenkes projisert inn på en sylinder som omhyller jordkulen. Når sylinderen brettes ut, får man et kart i sylinderprojeksjon. Det finnes flere typer sylinderprojeksjoner (se kartprojeksjoner).