NGO 1948

System NGO 1948. Norge ble i 1948 delt inn i 8 projeksjonssoner. Som nullmeridian valgte man meridianen gjennom Oslo observatorium (akse III).

Av /Store norske leksikon ※.
Transversal (A) og Normal (B) Sylinderprojeksjon

Artikkelstart

NGO 1948 var et nasjonalt koordinatsystem for stedsangivelse, innført for kartlegging og oppmåling i Norge i 1948. Systemet var basert på norsk datum NGO 1948. Systemet er i dag erstattet av EUREF89 og UTM-systemet.

NGO var forkortelse for Norges Geografiske Oppmåling (som i dag heter Kartverket). NGO hadde ansvaret for etablering av horisontale grunnlagsnett (nett av fastmerker) som basis for all kartlegging i Norge. I 1948 foretok NGO beregning av koordinater av fastmerker i førsteordensnettet i Sør-Norge. Resultatet av disse beregningene ble kalt NGO1948. Dette førsteordensnettet brukte en rotasjonsellipsoide som referanseflate. Mange land i Europa benyttet en ellipsoide beregnet av Bessel i 1841 og Norge gjorde også dette.

NGO benyttet åtte kartprojeksjoner

Siden Norge er et la nd med stor utstrekning i nord−sør-retning, vil en normal sylinderprojeksjon gi meget stor forskjell i målestokk mellom nord og sør i landet. Derfor ble det for Norge valgt en transversal sylinderprojeksjon, dvs. en kartprojeksjon som bruker en meridian som tangeringssirkel. Som kartprojeksjon valgte man en Gauss-Krüger-projeksjon.

Målestokksavviket som følge av kartprojeksjon skulle ikke skulle overstige 1 cm per 100 m. Man valgte da å innføre 8 projeksjonssoner rundt 8 tangeringsmeridianer til å dekke hele Norge fra vest til øst. Meridianen gjennom Oslo observatorium ble satt som nullmeridian (akse III i figuren). Astronomisk bestemt lengde for denne var 10º 43' 22.5" øst for Greenwich. Denne verdien var i 1865 fremkommet ved bl.a. tidsoverføringer via telegraflinjer til observatoriene i København og Stockholm, som da allerede hadde bestemt sin astronomiske lengde i forhold til observatoriet i Greenwich.

Kartkoordinater i NGO-systemet angis med meterverdier i et rettvinklet koordinatsystem. For x-verdien (nord) er 58° N satt lik null. Det gir positive x-verdier for hele landet unntatt et lite område ved Lindesnes. y-verdien (øst) er null ved tangeringsmeridianen, negativ vest for denne og positiv mot øst. Entydige koordinater angis ved x, y og aksenummer: 604615 -16064 akse 3 (vestfronten på Nidarosdomen). Ved innføring av digital kartografi og geografiske informasjonssystemer (GIS) ble NGO48 koordinatsystemet med en x-akse i retning mot nord veldig upraktisk.

Fra NGO1948 til EUREF89

I 1990 valgte norske oppmålingsmyndigheter å skifte geodetisk datum til World Geodetic System 1984 (WGS84), som er basert på en ny internasjonal ellipsoide (GRS80) med sentrum sammenfallende med Jordens massesenter. I 1993 ble European Reference Frame 1989 (EUREF89) offisielt geodetisk datum i Norge. De opprinnelige trekantpunktene i system NGO 1948 ble erstattet av et landsomfattende stamnett med 930 punkter beregnet i EUREF89. Dette stod ferdig i 1997. Kartprojeksjonssystemet som benyttes er UTM-systemet.

Kilder:

Harsson, B.G. og Pettersen, B.R. 2014. Noen trekk fra geodesiens utvikling i Norge de siste 200 år. Kart og plan , 74(1): 6-15.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg