Nullmeridian, punkter på jordoverflaten i et astronomisk meridianplan for et utvalgt sted på Jorden. Her blir astronomisk lengde satt lik null. Astronomisk lengde for andre steder blir da vinkelen mellom stedenes astronomiske meridianplan og nullmeridianplanet. Flere nullmeridianer, også kalt utgangsmeridianer, har vært i bruk, bl.a. en gjennom Oslo observatorium (system NGO1948). I 1884 ble det vedtatt på International Meridian Conference å bare bruke Greenwich nullmeridian for lengde- og tidsangivelse. I samme år ble polvandringen oppdaget av F. Küstner, og i årene 1900–05 ble det bestemt en midlere pol (CIO-pol) som meridianene kunne refereres til. Nå regnes lengde og tid relativt til den såkalte International Reference Meridian (IRM), som er definert av International Earth Rotational and Reference Systems Service (IERS). Denne ligger drøyt 100 m øst for Greenwich-nullmeridianen av 1884.