Norsk datum, vanligvis brukt om nasjonalt, horisontalt geodetisk datum, basert på den modifiserte Bessel ellipsoiden som ble innført av norske oppmålingsmyndigheter i 1918. Fundamentalpunktet var i Kristiania (Oslo) observatorium. Den benyttede referanseellipsoiden ble plassert og orientert i forhold til jordkroppen ved at loddavviket og geoidehøyden ble satt lik null, samtidig som geodetisk (ellipsoidisk) asimut fra observatoriet til et fastmerke på Husbergøen ble satt lik verdien for astronomisk observert asimut for denne retningen. Norsk datum er brukt for system NGO1948 (se geodetisk datum).