Rotasjonsellipsoide, en lukket krum flate. Brukes bl.a. som referanseflate i geodesien (se geodetisk referansesystem). Målinger på den fysiske jordoverflaten projiseres først til den valgte referanseellipsoiden for deretter å overføres til kartplanet ved en valgt kartprojeksjon. Se også ellipsoide