WGS84

WGS84, globalt geodetisk referansesystem, bl.a. benyttet for drift og oppdatering av GPS. Aksene x, y og z er et ortogonalt høyrehåndssystem, der både origo og orienteringen defineres ved koordinatene til et sett av geodetiske stasjoner. Origo og orientering av aksene tilstrebes å ligge nær tilsvarende realiseringer av ITRS, kalt ITRF (av eng. International Terrestrial Reference Frame). WGS84 ble opprettet på grunnlag av bl.a. dopplerobservasjoner fra TRANSIT-systemet, mens ITRS er basert på bl.a. VLBI-observasjoner, som er en langt mer nøyaktig metode. ITRF tar også hensyn til temporære effekter som platetektonikk og tide-effekter (se tidejord, tidevann). Referanseellipsoiden for WGS84 (se geodetisk datum) har sentrum i origo og sin korte akse langs z-aksen.

Faktaboks

etymologi:
forkortelse for engelsk World Geodetic System 84

Fysiske parametre. Referanseellipsoidens størrelse og form er gitt ved store halvakse a = 6 378 137 m, flattrykning f = 1/298,257 223 563. Gravitasjonskonstant multiplisert med massen av Jorden (inkl. atmosfæren) GM = 3 986 004,418 · 108 m3/s2, og Jordens vinkelhastighet ω = 7,292 115 167 ·10–5 rad/s. Til systemet hører også konstanter for et sett av harmoniske funksjoner for Jordens tyngdefelt.

Realiseringer av WGS84. Ved spesifiserte tidspunkter blir fysiske parametre og koordinatene for referansestasjonene for GPS justert, med den følge at baneparameterne (efemeridene) for GPS-satellittene blir endret. Dette resulterer i at GPS-målte punkter endrer posisjon. Hensikten er at koordinater for punkter på Jorden i WGS84 og ITRF skal stemme best mulig overens, for tiden på centimeternivå. Den foreløpig siste realiseringen ble introdusert i januar 2002. Den er knyttet til ITRF2000.

Norske anvendelser. Etter ønske fra petroleumsbransjen anbefalte Statens Kartverk 1. januar 1989 å bruke en norsk realisering av WGS84 i Nordsjøen, WGS84*SEA. Denne versjonen ble også i noen grad brukt på land. Etter en europeisk GPS-kampanje 1989 tok Statens Kartverk fra 1993 i bruk EUREF89 for fastlands-Norge. EUREF89 er knyttet til ITRF ved tidspunktet 1. januar 1989. Til nøyaktige formål må resultatene fra WGS84 transformeres til ITRS.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg