Normalnullpunkt, et punkt i den midlere vannstand hvis høyde settes = 0, og som alle absolutte høyder refererer seg til. Da et slikt punkt vanskelig kan brukes direkte, bestemmer man som utgangspunkt for høydemålinger et såkalt normalhøydepunkt og måler dettes høyde over normalnullpunktet med den største grad av nøyaktighet.