Rutenett av parallelle linjer på et kart, for å muliggjøre raskere steds- og retningsbestemmelser. Vanlig i militært bruk. Brukes i det sivile bl.a. på kart for flynavigasjon over polområdene, fordi det her er vanskelig å navigere etter meridianene, som konvergerer mot polen; dessuten på bykart o.l.