Normalprojeksjon, kartprojeksjon der hovedprojeksjonsaksen faller sammen med omdreiningsaksen for referanse-ellipsoiden.