Et fonogram er et opptak av lyd som er beregnet på lagring og avspilling. Lagringen kan være analog eller digital. De tidligste analoge lagringsmetodene var mekaniske, i form av graverte voksruller for fonografer eller graverte plater for grammofoner. Senere metoder var magnetiske (på metalltråd/-bånd eller på et magnetiserbart materiale på et plastbånd) og optiske (på et filmmedium). Hele artikkelen