Et fonogram er ethvert opptak av lyd beregnet på lagring og avspilling. Lagringen kan være analog eller digital. De tidligste analoge lagringsmetodene var mekaniske, i form av graverte voksruller for fonografer eller graverte plater for grammofoner. Senere metoder var magnetiske (på metalltråd eller på et magnetiserbart materiale på et plastbånd) og optiske (på et filmmedium). Hele artikkelen