Audiomixer, enhet som brukes til å kombinere forskjellige audiosignaler, se lydmikser.