PA-anlegg, betegnelse for anlegg (forsterkere, høyttalere o.a. elektronisk utstyr) som brukes til å spre lyd (tale og musikk) ut til et større publikum, f.eks. ved konserter og teaterforestillinger. Opprinnelig om anlegg som ble brukt ved utendørs møter av forskjellig slag, derav navnet.