Telegrafon, en forløper for lydbåndopptageren, oppfunnet av dansken Valdemar Poulsen 1898. Den avviker fra båndspilleren ved at det er en tynn ståltråd som magnetiseres, istedenfor et plastbånd med et magnetiserbart belegg. Trådspillere basert på Poulsens prinsipp fikk en viss utbredelse i 1930- til 1940-årene, både som hjemmespillere og særlig som diktafoner.