Tweeter, diskanthøyttaler, høyttalerelement i et flerveis høyttalersystem, gjengir den øverste delen av toneområdet, fra ca. 4–5 kHz opp til 16–20 kHz. Tweeteren er oftest montert i en høyttalerkasse sammen med ett eller flere andre elementer som gjengir resten av toneområdet. I kvalitetshøyttalere er det vanlig med 3 elementer: tweeter, mellomtonehøyttaler (fra 0,5–1 kHz opp til 4–5 kHz), og basshøyttaler (woofer), som gjengir frekvensene under ca. 500 Hz. Høyttalerelementene er koblet sammen via et såkalt delefilter.