Romklang, elektronisk eller elektromekanisk fremstilt effekt som imiterer etterklangen som oppstår etter en lyd i ulike typer lokaler. Flittig benyttet spesialeffekt både ved innspilling av musikk og i konsertsammenheng. Finnes også innebygd i elektroniske apparater som effektmaskiner og -pedaler.