Verktøy innenfor lydproduksjon og lydteknikk som utjevner desibelnivået på lyden. Kompressoren justeres etter ønskede parametre, signaler som er kraftigere enn ønsket dempes, samtidig som svakere signaler forsterkes. Kompressoren er derfor et nyttig verktøy for å få kontroll på lydnivået i en musikkproduksjon. Kompressorer kan være både analoge og digitale.