Stereoanlegg, musikkanlegg til hjemmebruk for stereofonisk lydgjengivelse. Et stereoanlegg kan bestå av en lydkilde sammen med høyttalerforsterkere, korreksjonsforsterkere (equalizer) og høyttalere. Lydkilden kan være en radiomottaker, en mottaker tilknyttet Internett eller utstyr for avspilling av lagret musikk. Se stereofonisk lydgjengivelse.