Dome-høyttaler, høyttaler med membran formet som en utadvent halvkule. Denne typen høyttaler er beregnet på øvre mellomtone og diskantområdet, dvs. ca. 1500–20 000 Hz. Se høyttaler.