Båndsus, støy som høres når et magnetbånd blir avspilt på en analog lydbåndspiller. Båndsus skyldes tilfeldig magnetisering av magnetbåndet og er uavhengig av signalstyrken. Av denne grunn høres suset mest når signalet er svakt eller når det ikke er signal i det hele tatt. Det er utviklet spesielle støyreduksjonssystemer, for eksempel Dolby C (se Dolby-systemet), for å redusere denne type støy. I digitale lydbåndspillere (DAT og DCC) høres ikke båndsus.