Pall med ulike pakkeformater
Pall med ulike pakkeformater
Av .

Emballering er bruk av emballasje for å beskytte gods som skal lagres eller transporteres mot skade. Emballasje betyr omslag, innpakning eller pakning.

Mulige konsekvenser av skade avgjør ofte hvilke krav som stilles til emballering. Dette kan også være regulert i lov, forskrift eller bestemmelser samt instrukser og veiledere innen ulike bransjer. For eksempel er det strenge krav til emballering av farlig gods. Men også annet gods har krav man må følge.

Emballasjematerialer kan være tre, metall, plast, papp, papir, glass og flere andre materialer avhengig av varen som skal beskyttes og transportmåten.

Emballeringen avhenger av produktets art, transportmåten, håndteringsmåten, mottaksforholdene på leveringsstedet, hensynet til transportøkonomi og mål og vekt på godset.

Typer

Vi skiller mellom forbrukeremballasje og transportemballasje:

  • F-pak er en forbrukerpakning
  • D-pak er en detaljistpakning, for eksempel en kartong som splittes i flere forbrukerpakninger.
  • T-pak er en transportenhet, for eksempel en pall med flere kartonger. Med riktig emballering kan flere pakninger håndteres i ett løft.

Forbrukeremballasjen kommer i direkte kontakt med innholdet, mens transportemballasjen beskytter både varen og forbrukeremballasjen mot skade.

Samlastekspeditører mottar stykkgods i mange forskjellige pakninger og størrelser fra mange avsendere. Godset må som regel splittes i detaljistpakninger, lagres, sorteres og pakkes på nytt i transportenheter for distribusjon. Kolliene varierer i både vekt og volum. Når pallene er pakket for distribusjon, lastes de inn i containere og lastebiler for transport til mottakere eller annen terminal for distribusjon til sluttmottaker. Containeren er en lukket lasteenhet og krever nøyaktig lasting, pakking og lossing da skade kan oppstå av mange årsaker, blant annet fukt og manglende sikring av lasten.

Samlastekspeditørene søker å standardisere transportemballasjen for å utnytte transportenhetene best mulig. Europall er den mest vanlige pallen, men det finnes også flere andre varianter.

International Cargo Handling Association (ICHCA) lager retningslinjer for den maritime industrien. Regler og retningslinjer krever også profesjonelle fagpersoner til å utføre oppgavene. Eksportør, vareeier og avsender er ansvarlig for at godset er pakket forsvarlig. Ved skade vil forsikringsselskapene vurdere hvor i verdikjeden det sviktet. Transportøren har et begrenset ansvar for håndtering under opplasting, transport og lossing, som er regulert i lov om vegfraktavtaler og NSAB. Vareeiere vurderer følgelig alltid om det er behov for transportforsikring.

Emballasje som benyttes i EU/EØS-markedet må være i samsvar med emballasjedirektivets krav. EU har gitt CEN (europeisk standardiseringskomite) ansvar for å utarbeide harmoniserte emballasjestandarder.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg