bylogistikk

Bylogistikk handler om å gjøre det effektivt å levere og hente varer i byene.
Varelevering til Oslo Rådhus
Bylogistikk og varelevering i byområder krever bruk av ulike transportmidler avhengig av volum og vekt.
Varelevering i by.
Varetransport i by.

Artikkelstart

Bylogistikk er forflytning av varer, utstyr og avfall i et byområde. Det kan både være forflytning til og fra byen, gjennom byen eller innad i byen. Tjenestene kjennetegnes av mange korte turer knyttet til distribusjon, innhenting og levering av varer. Tjenestesektorene, grossister, butikker og handelsindustri skaper betydelig godstransport i byområder

Bylogistikk omfatter både leveranser av gods i bykjerner, lokalisering av terminaler, adkomsten til terminaler og håndteringen av tungtransporten gjennom byområder. Urbanisering fører til press på tilgjengelig infrastruktur fra ulike trafikantgruppene og resulterer i tett trafikk og arealknapphet i bysentra.

Bylogistikk, byvekst og fortetting av byene, kombinert med tilrettelegging for kollektivtransport, sykling og gåing påvirker bylogistikken. Byenes vare- og tjenesteforsyning er en del av byplanlegging og byutvikling integrert i offentlig planlegging.

Tungtrafikken inkludert de lange varebilene utgjør 10 prosent av trafikken i norske byer, mindre varebiler litt over 10 prosent. Effektiv bylogistikk bidrar til at lastekapasiteten utnyttes godt og at det brukes kjøretøy med lave utslipp. Byområder mangler ofte tilrettelegging for varelevering med kjøretøyer over 3,5 tonn og/eller lengde over 5,5 meter.

Arbeidsmiljøloven setter krav til HMS for sjåførene. Eksempelvis skal ikke sjåførene trille godset over lengre avstander. Grensen er 50 meter, noe som kan være vanskelig å etterleve i praksis. I byene kan det også være tidsluker for varelevering, som betyr at sjåførene må levere varene for eksempel mellom 09:00-10:00 slik at varene er i butikkene når kundene skal handle varer.

LUKS (Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter) har utarbeidet en bransjestandard for varelevering, men standarden er kun veiledende. Varemottak har likevel krav til utforming og tilrettelegging i blant annet arbeidsmiljøloven, vegtrafikkloven, plan- og bygningsloven og internkontrollforskriften. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) er i tillegg et kvalitetssystem for næringsmiddelindustrien, som også gjelder for transport av matvarer. Plan- og bygningsloven har krav til utearealer og parkeringsforhold.

Bylogistikkdepoter

Et bylogistikkdepot er et sentrumsnært depot der transportfirmaer omlaster gods til mindre transportmidler, slik som el-biler og lastesykler, for distribusjon av varer. Mindre og lettere elektriske godskjøretøy krever mer arealer til logistikkaktiviteter og terminaler i byene.

Bylogistikkdepoter og andre typer terminaler i sentrum er med på å redusere kjørte kilometer i bytrafikken. En viktig forutsetning er at det er ledige sentrumsnære arealer. Varelevering integreres i overordnede by- og arealplaner.

Pakkebokser der sluttmottaker av varene kan hente sin pakke er også en del av bylogistikken.

Effektiv bylogistikk

Det er mange tiltak som kan fremme mer effektiv bylogistikk. Skilting med stopp forbudt og av- og pålasting tillatt er mulig og vil sikre god sirkulasjon av varebiler på stoppesteder for varelevering. God fremkommelighet for varetransport er et annet grep byene kan tilrettelegge. Tidssoner for innkjøring til sentrumsgater benyttes flere steder og sikrer at varetransport er prioritert når varene skal leveres. Konsolidering med depoter for distribusjon med sykkel og moped den siste strekningen kan også være et tiltak. Kjøpesentra i byområder kan også etablere felles varemottak og intern distribusjon.

Nattlevering er ytterligere tiltak som kan bidra til mer effektiv varelevering. Byene kan også etablere lasteplasser for varelevering i gater med flere varemottakere.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg