Godstransport
Godstransport
Av /Shutterstock.

Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser, er en avtale om felles regler for spedisjonsvirksomheter i Norden. Reglene er godkjent som bransjesedvane og fungerer som såkalt «agreed document». Avtalen beskriver hvilke oppgaver som inngår i spedisjonsoppdraget og ansvaret til partene.

Faktaboks

Etymologi

forkortelse for Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser

Avtalen regulerer på frivillig basis forholdet mellom en logistikkbedrift og en transportkjøper. Den bygger på konvensjoner som dekker transport og lagring innenfor vei, sjø, bane og fly. Transportkjøpere er representert gjennom sine organisasjoner.

Speditøren får et profesjonsansvar og har bevisbyrden for at kontraktene blir oppfylt på en god måte. Speditørene må også bevise at han ikke kan klandres for skader, tap og forsinkelse.

Det er alltid et spørsmål om hvor langt speditørens ansvar går når skaden har oppstått hos transportør. I et tilfelle der vareeier for eksempel mister en containerlast i forbindelse med sjøtransport, er det rimelig at rederiet som fraktfører er ansvarlig og at speditøren som har formidlet oppdraget går fri. Dersom rederiet nekter å betale må speditøren kreve inn pengene på vegne av vareeieren. Her kan det være en risiko for at kravet kan bli foreldet dersom speditøren ikke følger opp kravet raskt nok. Vareeier kan da vende kravet mot speditøren. I sjøloven er det ett års frist for å fremme kravet. Det må tas ut rettslig stevning for å unngå foreldelse av kravet. Involverte forsikringsselskaper må også bringes inn tidlig i slike saker.

NSAB har bestemmelser som tilsier at speditøren har et utvidet ansvar som formidler av oppdraget og har plikt til å reklamere overfor den part som har forårsaket skaden på vegne av vareeier.

Forsikringer kan dekke ansvaret man har etter NSAB og er viktig ved transport og lagring av svært verdifulle varer. Derfor har forsikringsbransjen tilbud om en egen transportvareforsikring for transportkjøpere.

Høyesterett, dom Rettstidende 1994, s. 626 slår fast at NSAB regulerer ansvaret i en standardkontrakt mellom organisasjoner som er representative for spedisjonsbedriftene og kundene.

Partene i Norge er NHO/Norsk Industri og NHO Logistikk og Transport.

Reglene blir jevnlig revidert. Avtalen har eksistert siden 1919.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg